สอบถามความคิดเห็น

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 

จำนวนผู้ชมออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

 

นายทัดชนม์ กลิ่นชำนิ  ( KU 71)  คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ สาขาการปกครอง

รับรางวัล  นักศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ...อ่านรายละเอียดต่อ

 


ชั้น 3 งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
เบอร์โทร 02-118-0178 เบอร์แฟ็กซ์ 02-118-0169