สอบถามความคิดเห็น

ความพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 

จำนวนผู้ชมออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ถนนสายอาชีพ เปิดอบรมระยะสั้นราคาหลักสูตรละ 90 บาท

 


ชั้น 3 งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
เบอร์โทร 02-118-0178 เบอร์แฟ็กซ์ 02-118-0169